Работни приспособления, куфари и безопасност при работа