Паралелен ограничител с приспособление за изрязване на кръгли отвори