Водеща шина, 2 части от пластмаса с винтови стеги, 700 мм